Politica de Confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

Data intrării în vigoare: mai 2020

Această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal (numită în continuare Politica de Confidențialitate) se aplică la www.emivita.ro deținut și operat de EMIVITA SRL cu sediul in Mun. Brasov, str. Vidin nr. 30, Jud. Brașov, având CIF 16023400, înregstrată la ONRC Brașov sub număr J8/2550/2003, email ozonterapie.emivita@gmail.com .

Prin această Politică de Confidențialitate vă explicăm modul în care colectăm și utilizăm informațiile, care ar putea include datele personale pe care le furnizați pe website-ul nostru: www.emivita.ro .

Centrul Emivita reprezintă un centru elegant de ozonoterapie, cu o echipă implicată și perfect motivată în grija față de pacient. Echipa EMIVITA este formată din medici și specialiști în medicină generală, posturologie, ozonoterapie, psiho-oncologie, tehnician maseur, stomatologie, psihologie și terapie PRP.

Prin prisma activității noastre colectăm date cu scopul promovării comerciale și a informări clienților și colaboratorilor.

Website-ul www.emivita.ro are următorul scop:
- Prezentarea noastră;
- Prezentarea echipei și serviciilor medicale;
- Promovarea partenerilor noștrii;
- Alte activități de marketing și publicitate.

COLECTARE DE DATE

Prin intermediul cookie-urilor instalate avem acces la următoarele date cu caracter personal:

- Țara și zona geografică de unde accesați website-ul;
- Adresa I.P. a teminalului de pe care accesați website-ul;
- Informații despre informațiile căutate pe website;
- Informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dumneavoastră de marketing sau în cursul participării la sondaje, concursuri sau chestionare.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Datele dumneavoastră sunt colectate în următoarele scopuri:

- Statistic: Utilizăm datele dumneavoastră personale, anonimizate, pentru a identifica modul în care folosiți site-ul, a identifica nevoile dumneavoastră despre informațiile postate pe site, finaliza și administra solicitarea dumneavoastră referitoare la serviciile medicale și produsele existente pe site.
- Activități de marketing: Utilizăm datele dumneavoastră pentru activități de marketing, conform legii, în baza unui consimțământ prealabil. În cazul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, precum newsletteruri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.
- Analiză, îmbunătățire și cercetare: Utilizăm datele personale pentru a efectua cercetări și analize. Este posibil să implicăm o terță parte să facă acest lucru în numele nostrum sau să avem obligația de a transmite aceste informații cate instituțiile acreditate. Putem partaja sau dezvălui rezultatele unor astfel de cercetări, inclusiv unor terțe părți, în formă anonimă, criptată. Utilizăm datele dumneavoastră personale, anonimizat, și în scopuri analitice, pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre online de călătorie.
- Securitatea, detectarea și prevenirea fraudelor: Utilizăm informații, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor ori în cazul prevenției atacurilor cibernetice. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile naționale sau internaționale acreditate conform legii sau consultanților externi.
Puteți alege oricând ce date personale (dacă există) doriți să ni le furnizați. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personale, cele impuse prin lege, sunt strict necesare desfășurării activității, motiv pentru care, în lipsa acestora nu vă putem oferi serviciul solicitat.
Datele prelucrate în scopuri statistice, de cercetare și analiză, sunt date anonimizate, ce nu permit identificarea dumneavoastră în nici un fel.

MODUL DE COLECTARE AL DATELOR

Datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului nostru, pe baza preferintelor de utilizare, în timpul vizitării paginii web, prin intermediul cookies-urilor. Pentru mai multe detalii legate de Politica de Cookies, te rog apasă aici.
Dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.
În cadrul website-ului nostru găsiți link-urile pentru accesarea paginilor noastre de prezentare din cadrul rețelelor de socializare.
Dacă decideți să lăsați review-uri pe unul din canalele de social media utilizat de noi, ori doar prin accesarea link-ului direct de pe pagina noastră, vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate și de respectivul operator (în acest caz, fiind vorba de operatori-asociați), de aceea vă reamintim că fiecare din acestea are o Politică de confidențialitate proprie, pe care vă sfătuim să o studiați pentru a vă informa despre modul în care prelucrează datele. Noi vom prelucra doar informațiile relevante transmise de către acest tip de canal de promovare, dar ele de obicei sunt anonimizate și sub formă statistică. În toate aceste cazuri prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. 1 lit.a) din RGPD dar și pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Prn vizitarea site-ului nostrum colectăm doar date ce țin de identitatea online, dar ținând cont de specialitatea noastră medicală, utilizarea site-ului poate duce la identificarea anumitor date cu caracter personal sensibile. Pentru mai multe informații referitoare la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră generale, dar și sensibile, în cadrul activității curente, vă rugăm să accesați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă aici.
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie.

Transferuri de date internaționale

Nu transferăm date cu caracter personal către țări ale căror legi privind protecția datelor nu sunt la fel de cuprinzătoare ca acelea ale țărilor din Uniunea Europeană.
În cazul în care vom fi obligați de circumstanțe să transferăm datele personale către alte țări din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că destinatarii vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor; de aceea vom efectua aranjamente contractuale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene. Ne puteți cere să vedeți o copie a acestor clauze folosind detaliile de contact de mai jos.

SECURITATE

EMIVITA respectă proceduri rezonabile de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la informațiile cu caracter personal și utilizarea necorespunzătoare a acestora. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele cu caracter personal. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității acestuia.

RETENŢIA DATELOR

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale.
Toate datele personale prelucrate prin intermediul website-ului nostrum, pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.
În cazul datelor prelucrate prin intermediul cookie-urilor, termenele de păstrare sunt definite în general de tipul de cookie folosit pentru colectarea acestor date. Mai multe informați puteți găsi accesînd Politica de cookies.

OPȚIUNILE ȘI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dorim să vă controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în concordanță cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (art. 13-23) în următoarele moduri:

Drepturile persoanei vizateDescriere
AccesulPuteți să ne cereți:

- să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
- să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
- să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
- v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
- dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
- acestea au fost prelucrate ilegal; sau
- ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

- pentru respectarea unei obligații legale; sau
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:


- acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
- prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
- v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

- avem consimțământul dvs.; sau
- pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
- pentru a proteja drepturile ICCO MEDICAL SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:


- prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
- prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:


- produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
- vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:


- ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
- este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
- se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.com
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă vreți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în conformitate cu acest anunț, sunteți binevenit(ă) să ne contactați printr-o cerere scrisă fie la adresa: EMIVITA SRL cu sediul in Mun. Brasov, str. Vidin nr. 30, Jud. Brașov, sau prin email la dpo@golegal.ro cu menționarea operatorului Emivita. De asemenea, puteți contacta autoritatea locală pentru protecția datelor dacă aveți întrebări și reclamații.

MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII

După cum activitatea noastră se schimbă constant, această Politica de Confidențialitate se poate schimba din când în când. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom informa înainte de a începe această procesare.

EMIVITA SRL